РЕЗУЛТАТИ >

 

Местонахождение:

3400 гр. Монтана,

ул."Цар Борис III" № 22, ет. 1

Управител на лабораторията е:

Д-р Димитрина Иванова Михайлова - Миронова

Медицински институт, гр.Плевен с допълнителна специализация "Kлинична лаборатория".

Служебен телефон: (096) 306-165

e-mail: d_mihailova@gbg.bg