РЕЗУЛТАТИ >

 

СМДЛ-МЕДИЛАБ - ЕООД гр.Монтана е създадена през 2001г. и е първата частна лаборатория за извършване на клинико-лабораторни изследвания в региона.

Предметът на дейност на дружеството, съгласно регистрацията, е свързан с провеждане на медицински консултации, лечение и медикодиагностични анализи - хематологични, имунологични, серологични, хормонални, биохимични, микробиолочни и други.

 

Разположението на лабораторията е удобно за пациенти и лекари, в центъра на гр. Монтана, срещу сградата на поликлиниката.

СМДЛ МЕДИЛАБ има сключен договор със Здравната каса.